Iskolánkról

 

Iskolánk a Kiskunhalasi Állami Zeneiskola fiókintézményeként jött létre 1971-ben három pedagógussal. Kezdetben zongora-, hegedű- és előkészítő hangszerként furulyaoktatásra volt lehetőség. Alapító tanáraink Tóth Kovács László, Tóth Kovács Lászlóné és Bodor Zoltán voltak, akiknek áldozatos munkája meghatározta iskolánk és egyben településünk elkövetkező évtizedeit.

Fiók-zeneiskolánk 1974-ben vált önálló Állami Zeneiskolává, majd a rendszerváltást követően önkormányzati fenntartásba kerültünk. Első igazgatónk Tóth Kovács László volt, aki az iskolavezetési feladatokat egészen 2005-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig látta el. Irányításával folyamatosan fejlődött az iskola, fokozatosan bővült a képzési kínálat elsőként a rézfúvós hangszerek oktatásával, majd hamarosan helyet kapott a klarinét és a fuvola is. 2004-ben művészeti iskolai rendszerben lehetőség nyílt néptánc tanulásra, majd 2005-ben az ütőhangszeres tanszak elindulásával értük el a mai képzési kínálatunkat.

Iskolánk fennállásának 25. éves jubileumán, 1996-ban vette fel Egressy Béni, a Szózat zeneköltőjének nevét.

A kezdetek óta törekszünk arra, hogy minél több gyermek részére tegyük a lehető legkönnyebben elérhetővé a művészeti nevelést. Ez a szándék indokolta, hogy székhelyünk mellett egy kiskunmajsai és két vidéki telephelyen (Szank, Jászszentlászló) is megszerveztük a művészetoktatást.

Iskolánkban jelenleg 13 pedagógus kb. 200 tanulót tanít furulya, zongora, hegedű, klarinét, szaxofon, fuvola, trombita, vadászkürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütő, és néptánc tanszakon. Oktatási eredményeinkhez soroljuk, hogy tanári karunkból 5 pedagógus iskolánk volt növendéke.

Iskolánk elsődleges feladata a zenét, táncot értő, szerető és amatőr szinten művelő személyiségek nevelése, azonban legalább ilyen fontos feladatunk a kiemelkedő tehetségű növendékek felkarolása, művészeti versenyekre, illetve művészi pályára történő felkészítése. Az elmúlt 15 évben művészi pályára felkészített növendékeinket kivétel nélkül felvették a választott intézménybe, jelenleg 6 volt növendékük tanul a művészeti középfokú, vagy felsőoktatásban. Az elmúlt 5 tanévben 21 regionális és országos művészeti versenyen 34 tanulóval, 10 együttessel képviseltettük iskolánkat. A megmérettetéseken tanulóink és együtteseink összesen 30 alkalommal értek el 1-3. helyezést, vagy ennek megfelelő minősítést.

Oktatási-nevelési tevékenységünkben a művészetoktatás egyrészt cél, hiszen tanulóinkat a lehető legmagasabb szinte kívánjuk juttatni a választott hangszeren, másrészt eszköz, mert a művészeti neveléssel személyiségüket igyekszünk olyan irányba fejleszteni, hogy felnőtt korukban életük minden területén egészséges lélekkel, kreatívan, magabiztosan, a társadalom hasznos tagjaként tudjanak helyt állni.

Képzésünkre legkorábban az általános iskolai 1. osztálytól lehet jelentkezni, de be lehet kapcsolódni ennél idősebb korban is.  Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamos, mely 2 év előképző, 6 év alapfokú, és 4 év továbbképző évfolyamból áll. Az idősebb korban jelentkezőknek – amennyiben képességeik ezt alátámasztják – az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező.

Növendékeinknek hetente 2-6 foglalkozást biztosítunk, melyeken megismerkedhetnek a választott hangszer gyakorlatával és az ehhez tartozó elmélettel.

Intézményünkben nagy hagyománya van a társas zenélésnek, melyek növendékeink körében a legkedveltebb foglalkozások. A társas zenélés már az egyéni hangszeres órákon is szerephez jut a tanár-diák duók keretében, mely fontos inspirációt jelent tanulóinknak, de ezeken az alkalmakon kívül több - órarendi rendszerességgel működő - együttesünk is van.  1976-ben alakult fúvószenekarunk, 2010-ben szervezett ütőegyüttesünk és 2012. óta működő tubakvartettünk tevékenysége már túlmutat az iskolai kereteken is. Ezeken kívül egyéb rézfúvós-, fuvola-, klarinét- és vonós kamaracsoportokat is szervezünk alkalmi jelleggel, a tanulói összetétel függvényében. Meg kell említenünk, hogy együtteseink nagyon jó közösségek is egyben, az itt szerzett barátságok sok tanulónk életében meghatározóak.

Iskolánk lehetőségeihez mérten hozzájárul településünk és kistérségünk kulturális életéhez. Növendék-, illetve tanári hangversenyeink, a fúvószenekar Karácsonyi Hangversenye minden érdeklődő számára elérhetőek. Saját rendezvényeinken kívül, számtalan fellépésen veszünk részt a környező iskolák, intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok felkéréseinek eleget téve.

Kapcsolatrendszerünk meglehetősen szerteágazó és kiterjedt. Mivel tanulóink több közoktatási intézményből kerülnek ki, ezekkel az iskolákkal szinte napi szintű az együttműködés. Ezen kívül jó kapcsolatot ápolunk a térségünk közművelődési intézményeivel is.

Kiemelkedő a helyi kulturális civil egyesületekkel való együttműködésünk, melyek közül többnek az utánpótlását is mi biztosítjuk, továbbá számtalan alkalommal szervezünk közös fellépéseket, vagy közreműködünk egymás rendezvényein.

A jövőben is –akár a múltban – szeretettel várunk minden olyan gyermeket, aki érzi magában a tehetséget, vagy szeretné fejleszteni olyan készségeit, melyek segíthetik az egyéb tanulmányait, hiszen a zenével való aktív foglalkozás az emberi agy olyan területeit is fejleszti, melyek felelősek a logikai gondolkodásért, a kreativitásért, az érzelmi fejlődésért.

Végezetül: Iskolánk ahhoz szeretne hozzájárulni a maga sajátos eszközeivel, hogy a gyermekeink minél teljesebb életet élhessenek. Legyen ebben a partnerünk!